dijous, 27 d’abril de 2017

Els nois i noies de 3r ESO han fet durant aquest curs un projecte sobre les energies i engranatges. Han contruït, amb material reciclat, diferents generadors elèctrics amb un sistema de rodes, engranatges i politges.